bild.jpg

Produkter

Nordeuropa tegner forsikringsdekninger til små og mellomstore bedrifter av ulike former.

Vi tilbyr forsikringsløsninger til de aller fleste av våre kunders virksomheter.

Er det behov for mer spesifikke løsninger for enkelte bedrifter eller grupper, har vi også mulighet til å utvikle produkter gjennom våre internasjonale forsikringsgivere.

Bedriftsforsikring:

Grunnlaget for våre forsikringsløsninger er dekning av bedriftens eiendeler i tilfelle brann, vannskade, tyveri/hærverk samt ansvarsforsikring og økonomisk kompensasjon.

I tillegg kan forsikringsløsningen utvides og tilpasses etter behov for deg som kunde.

Varer under transport, forsikring av varer i kjøle- og fryselager, og mye mer.

Vi tilbyr også alle relevante forsikringsløsninger, både lovpålagte og frivillige, Se nedenfor for våre mest vanlige produkter som vi tilbyr og mener er nødvendig eller ønskelig for din bedrift å dekke på vegne av bedriftens ansatte.

Se nedenfor for våre mest vanlige produkter som vi tilbyr:

 • Kombinert entreprenørforsikring
 • Prosjekt og – montasjeforsikring
 • Næringsbyggforsikring
 • Brannforsikring
 • Kombinert industriforsikring
 • Huseier borettslag og boligsameier
 • Brannavbruddsforsikring
 • Kombinert industriavbruddsforsikring
 • Maskinavbruddsforsikring
 • Alminnelige ansvarsvilkår
 • Styreansvar
 • Kollektiv underslagsforsikring
 • Formueskade
 • Arbeidsmaskinforsikring
 • Motorvognforsikring
 • Varevilkår
 • Sykelønn
 • Sykeavbrudd
 • Maskinforsikring
 • Næringsløsøre – Verdigjenstand forsikring
 • EDB forsikring
 • Gruppeliv
 • Yrkesskadeforsikring
 • Kollektiv ulykke

Nordeuropa Forsikring AS, Arnstein Arnebergs vei 30, P.O.Box 299 1326 Lysaker   Tel: +47 67 11 88 00 Fax: +47 67 11 88 01 E-post : info@nordeuropa.no