om_nordeuropa_bild-4.jpg

Om Nordeuropa

Forsikrings alternativet!

Nordeuropas ambisjon er å tilby et bredt spekter av konkurransedyktige forsikringsløsninger for det skandinaviske markedet.

Nordeuropa funksjoner:

• Representant for solide forsikringsgivere

• Svært erfarne garantister

• Bare via megler

• Effektiv ledelse

• Produktutvikling

• Fleksibilitet

• Langsiktig lønnsomhet og

• Tilgang til internasjonale markeder

Nordeuropa Forsikring AS, Arnstein Arnebergs vei 30, P.O.Box 299 1326 Lysaker   Tel: +47 67 11 88 00 Fax: +47 67 11 88 01 E-post : info@nordeuropa.no