bild.jpg

Skader

​Nordeuropa Forsikring benytter seg av frittstående skadeoppgjørseksperter, som uavhengig av oppdragsgiver, tid, sted og type skade kan opptre på en upartisk måte i forhold til både forsikringsgiver og forsikringstager.

Mange fordeler med frittstående skadeoppgjørsekspert. Gjennom bruk av skadeoppgjørsekspert oppstår det en rekke positive effekter som har en avgjørende betydning for kvalitet, kostnadseffektivitet og lønnsomhet.

- Upartiskhet

- Frittstående fra forsikringsgiver, forsikringsmegler og forsikringstager

- Spesialkunnskaper

- Tilgjengelighet

- Kapasitet


Nordic Loss Adjusting AS

Vi benytter det Skandinaviske skadeoppgjørsselskapet Nordic Loss Adjusting AS (NLA) som primærleverandør i våre skadeoppgjør:

Nordic Loss Adjusting AS

Postadresse: Postboks 249, 1372 Asker, Norge

Besøksadresse: Strøket 9, 1383 Asker, Norge

Sentralbord: +47 64 80 80 72

E- mail: info@nlaas.com

Vakttelefon:

Utenfor ordinær åpningstid og ved behov for øyeblikkelig assistanse blir man ved telefonhenvendelse til sentralbordet satt videre til døgnåpen vakttelefon.

Nordeuropa Forsikring AS, Arnstein Arnebergs vei 30, P.O.Box 299 1326 Lysaker   Tel: +47 67 11 88 00 Fax: +47 67 11 88 01 E-post : info@nordeuropa.no