bild-2.jpg

Nordeuropa utvider omfanget av virksomheten forsikring i Norge. Ved hjelp av våre avtaler med internasjonale forsikringsselskaper, kan vi opptre som en lokal representant i Næring og eiendomsforsikring.

Som spesialister i underwriting, produktutvikling og forvaltning, tilbyr vi kunnskap, service og kvalitet. Som kunde skal du være sikker på at når du henvender deg til Nordeuropa, snakker du med en partner som har mandat til å tegne forsikring, og som alltid sørger for trygghet, hele veien.

Nordeuropa Forsikring AS, Arnstein Arnebergs vei 30, P.O.Box 299 1326 Lysaker   Tel: +47 67 11 88 00 Fax: +47 67 11 88 01 E-post : info@nordeuropa.no